SPECYFICZNE KOMPONENTY

SPECYFICZNE KOMPONENTY
1 vote, 9.00 avg. rating (83% score)

SPECYFICZNE KOMPONENTY

Nasz wysiłek koncentruje się w szczególności na specyficznych komponentach afektu i poznania. W przypadku afektu nasze obecne propozycje ograniczają się do sądów ewaluatywnych dotyczących sympatyczności (likability), przyjemności (pleasantness), życzliwości (favorability) itp. Wprawdzie afekt może obejmować złożony kompleks emocji opartych na pobudzeniu, jako użyteczny punkt wyjścia przyjęliś­my analizę prostej wersji afektu (tj. ewaluacji). Znaczy to, że wszystkie taksonomie afektu, które omawiamy, mają za podstawę wymiary przyjemny/nieprzyjemny albo walencję. Inne dymensje opierają się często na kryterium pobudzenia (arousat) lub intensywności (intensity). Na obecnym etapie rozważań nie spodziewamy się, aby nasze podejście uległo zmianie przy zastosowaniu do bardziej złożonych emocji opartych na pobudzeniu. Podobnie — odwołujemy się tylko do niektórych ograniczonych aspektów poznania. Jak będzie można się przekonać, koncentrujemy się przede wszystkim na procesach katego­ryzacji i wydobywania z pamięci (patrz Fiske, 1981 i 1982, gdzie przedstawiono szczegółowe uzasadnienie obu punktów). Wprawdzie obecne rozważania koncentrują się na wymienionych wyżej aspektach afektu i poznania, to omawiany model ma potencjalnie większy zakres zastosowania.

Podobne wpisy o szkole i nauce:

About the author