Rozwój nauki

Rozwój nauki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

edukacja (20)Rozwój nauki ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju kraju i społeczeństwa. Nauka, to autonomiczna część kultury. Pozwala zrozumieć funkcjonowanie świata, w którym żyje człowiek. Nauka dzieli się na nauki formalne: (np.matematyka, logika), nauki realne: (np. przyroda, fizyka, chemia, biologia, geografia), nauki inżynieryjne, humanistyczne, społeczno – ekonomiczne. Nauka jest to gromadzenie wiedzy za pomocą badań naukowych. Wyniki badań pozostają wielokrotnie weryfikowane, a następnie publikowane i stanowią wiedzę naukową. Taka wiedza naukowa zdobywana jest w różnego rodzaju szkołach i uczelniach. Edukacja kładzie nacisk nie tylko na zdobycie szeroko pojętej wiedzy, ale również na rozwój umysłowy jednostki, jak i rozwój umiejętności. W procesie uczenia się wyróżniamy cztery formy edukacji: formalną, nieoficjalną, nieformalną i samoedukację. Zdobywana wiedza na każdym szczeblu edukacji przyczynia się do rozwoju jednostki i społeczeństwa. Polska jest krajem, w którym każdy człowiek może zdobywać wiedzę bez względu na płeć i wiek. Warunkiem pozostaje tylko chęć.

Podobne wpisy o szkole i nauce:

About the author