BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB

BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB
1 vote, 8.00 avg. rating (78% score)

BADANIA NAD SPOSTRZEGANIEM OSÓB

Proponowana teoria za punkt wyjścia do analizy procesów afektywno-ewaluatywnych przyjmuje badania nad spostrzeganiem osób. W swej klasycznej pracy Asch (1946) przedstawił dwa konkuren­cyjne modele tworzenia ewaluatywnych ocen globalnych: model konfiguratywny i model elementowy (analityczny). Żaden z nich z perspektywy współczesnych standardów nie jest poznawczo do­pracowany, ale oba są przydatne jako podstawa teorii bardziej szczegółowych. Model konfiguratywny, opierający się na założeniach teorii postaci (Gestalt), przyjmuje, że oceny globalne mają charakter całościowy: cała konfiguracja atrybutów personalnych warunkuje spostrzegany „trzon osobowości”. Spostrzegana na podstawie całościowej oceny globalnej jedność osobowości danej osoby wynika ze spostrzegania współzależności między poszczególnymi cechami. Głównym czynnikiem skłaniającym do formułowania jednolitej oceny globalnej jest, według Ascha (1946), występowanie cech centralnych czy też podstawowych: „Cały system realacji określa, która [cecha] będzie centralna […]. Dopiero gdy znajdziemy tę cechę centralną, mamy pewność, że zbliżamy się do zrozumienia danej osoby” .Zilustrujmy to przykładem: załóżmy, że starasz się „uchwycić istotę” nowej koleżanki, która często sprawia wrażenie osoby niekon­sekwentnej, rozkojarzonej, której zachowania nie podobna przewidzieć, która miewa dziwaczne pomysły i ma skłonność do obsesji.

Podobne wpisy o szkole i nauce:

About the author